Log ind   |  
Historie Minimer

 

Forside Minimer

Kirke Hyllinge Vandværk (KHV) er etableret i 1904.

KHV har løbende udviklet vandproduktion- og kvalitet samt ledningsnet.

Selskabet er ejer af 2 vandværker i drift og der pumpes årligt ca. 90.000 m3 vand op fra 3 rå vands boringer. Selskabet er ejer af ca. 1,8 km rå vands ledninger og små 15 km forsyningsledninger.

KHV fusionerede med virkning fra den 1. januar 2013 med Nørre Hyllinge Vandværk, med KHV som det fortsættende selskab.

Selskabet har p.t. 736 interessenter og forsyner ca. 1.039 husstande med rent vand. Vandspildet har igennem de seneste år været på omkring 2%.

Kirke Hyllinge Vandværk har som målsætning, på sigt, at tilbyde interessenterne det billigste vand i Lejre Kommune. For at nå det mål, vil det være nødvendigt, at de allerede udstykkede grunde og de til bebyggelse udlagte arealer, i selskabets forsyningsområdet, alle bliver bebygget.

Hårdheden i Kirke Hyllinge Vandværks vand er 14,8

 

Meddelser / ledningsbrud mv Minimer

 Vandværket kører i normaldrift der pågår på tiden ikke reparation og ledningsarbejder

Ved jordvarme anbefaler vi , at man lægger rørene vandret og ikke lodret da det ellers rammer vores grundvand

  

 
 
 

 

Drift Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Driftsbestyrer Bjarne Kristensen
Tlf. 2172 0390
E-mail : drift@kirkehyllingevand.dk

Formand Christian Søegaard
Tlf. 2048 3834
E-mail : formand@kirkehyllingevand.dk

Sekretær og næstformand Ole Pedersen
Tlf. 2010 3046
E-mail: naestformand@kirkehyllingevand.dk

Kasserer Jannie Tauby
Tlf. 4640 3676
E-mail : kasserer@kirkehyllingevand.dk

Oplysninger/tegninger vedrørende ledningsnettet

Jan Larsen
Tlf. 4640 4632
E-mail : jan.e-larsen@fasttvnet.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Karl Chr. Koch, Henning Hansen, Klaus Juul LundCopyright 2011 Rambøll Danmark A/S