Om vandværket

 

Selskabet har p.t. 746 interessenter og forsyner ca. 1.110 husstande med rent vand. Vandspildet har igennem de seneste år været på omkring 2%.

Kirke Hyllinge Vandværk har som målsætning, på sigt, at tilbyde interessenterne det billigste vand i Lejre Kommune. For at nå det mål, vil det være nødvendigt, at de allerede udstykkede grunde og de til bebyggelse udlagte arealer, i selskabets forsyningsområdet, alle bliver bebygget.

Kirke Hyllinge Vandværk (KHV) er etableret i 1904. KHV har løbende udviklet vandproduktion- og kvalitet samt ledningsnet.

Selskabet er ejer af 2 vandværker i drift og der pumpes årligt ca. 90.000 m3 vand op fra 3 rå vands boringer. Selskabet er ejer af ca. 1,8 km rå vands ledninger og små 15 km forsyningsledninger.

KHV fusionerede med virkning fra den 1. januar 2013 med Nørre Hyllinge Vandværk, med KHV som det fortsættende selskab.